lìon barraichte an cupan
fill the cup to the brim!